§1 – Wstęp

Usługa mapawsparcia, zwana dalej Usługą jest usługa darmową dla odbiorcy końcowego, świadczoną poprzez dedykowaną stronę WWW: www.mapawsparcia.pl, zwana dalej Stroną.
Prowadzona jest przez Fundację Człowiek z Krakowa (https://human-foundation.eu/), zwaną dalej Fundacją. Strona hostowana jest w serwerowni znajdującej się na terenie UE. Usługa ma na celu zbieranie wszelkich wpisów, zwanych dalej Rekordami o jednostkach leczniczych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach, czy innego rodzaju działalnościach niosących pomoc osobom po kryzysach psychicznych i ich rodzinom.

§2 – Dane w bazie

Wszelkie dane w bazie Strony pochodzą z ogólnodostępnych źródeł znalezionych w Internecie lub wprowadzonych / nadesłanych przez użytkowników Strony. Każdy może nadesłać propozycję nowego rekordu do bazy danych Strony w postaci jednostki leczniczej, stowarzyszenia, fundacji, instytucji. Prowadząca Stronę Fundacja Człowiek, nie ponosi odpowiedzialności za treści, błędy, czy złe opinie na Stronie w danym Rekordzie. Jednocześnie Fundacja zastrzega sobie prawo do: moderacji treści, usuwania w dowolnym momencie dowolnego Rekordu z bazy, czy opinii/komentarza w danym Rekordzie. Mapa obecnie zbiera jedynie jednostki niekomercyjne, w których pacjenci / zainteresowani uzyskują świadczenia / pomoc za darmo lub w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

§3 – Komentarze

Fundacja nie ponosi odpowiedzialność za opublikowane na Stronie negatywne i stronnicze komentarze odnośnie danego rekordu w bazie, jednocześnie dbając o moderowanie treści wulgarnych, seksistowskich itd… Każda osoba wysyłając swój komentarz wysyła również droga niejawną swój adres IP i dobrowolnie swój adres e-mail. Adresy IP i adresy e-mail nie są przetwarzane w sposób automatyczny i profilowane; również nie służą do budowania bazy mejlingowej dla Fundacji czy firm zewnętrznych. Więcej o naszej Polityce Prywatności: https://www.mapawsparcia.pl/polityka-prywatnosci/

§4 – Newsletter

Każdy może dobrowolnie zapisać się do Newlettera Usługi podając swoje Imię, swój adres e-mail i dobrowolnie swoje Nazwisko pod: https://www.mapawsparcia.pl/newsletter/.  Dane zebrane w bazie newslettera nie będą przetwarzane automatycznie, profilowane, udostępniane firmom zewnętrznym. Sam newsletter będzie służył do cyklicznych, ale nie częściej niż raz na kwartał, powiadomień mejlowych o aktualnościach Usługi oraz nowych, wyróżnionych Rekordach w bazie Strony.

§5 – RODO

Kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługę oraz nasze zapisy RODO można znaleźć pod: https://www.mapawsparcia.pl/rodo/

§6 – ZAPISY KOŃCOWE

Kwestie nieuregulowane w powyższym Regulaminie, będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy Miasta Krakowa, gdzie Fundacja Człowiek ma swoją siedzibę.

Loading