Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest

  FUNDACJA CZŁOWIEK
  ul. Marchołta 51 / 26, 31-416 Kraków, Polska

 2. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: rodo@mapawsparcia.pl .
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wysyłka informacji o aktualnościach ze strony mapawsparcia.pl (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili w linku każdej wiadomości lub wysyłając wiadomość na rodo@mapawsparcia.pl .
 5. Osoby podająca swoje dane osobowe mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).
 6. W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 7. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszego Stowarzyszenia, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Loading