O nas

O nas

Fundacja „Człowiek” to organizacja, której celem jest działalność na rzecz osób wykluczanych i stygmatyzowanych ze względu na „chorobę psychiczną”. Chcemy w szczególności wyjść naprzeciw ludziom obdarzonym ogromnym, wewnętrznym potencjałem, którzy niestety postrzegani są przez większą część społeczeństwa przez pryzmat nieprawdziwych stereotypów i traktowani są jako ludzie chorzy (w domyśle niebezpieczni, agresywni), a nie zdrowiejący. Ideą Fundacji jest im pomóc, a tym samym zwiększyć ich szanse na powrót do aktywnego i godnego życia w społeczeństwie – do pełnienia ról społecznych, nauki czy pracy.

Cele Fundacji to między innymi:

  • Propagowanie rozwoju świadomego społeczeństwa.
  • Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej, naukowej i zdrowotnej społeczeństwa.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej.
  • Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością, osób chorujących, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną, aż do dostępu do dóbr nauki, kultury i sztuki.
  • Działalność informacyjna, edukacyjna, poszerzająca w społeczeństwie wiedzę na temat integracji i reintegracji społecznej (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorujących oraz zagrożonym wykluczeniem), szerzenie wiedzy na temat salutogenez.
  • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach, przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania.
  • Stworzenie ogólnopolskiej sieci wsparcia

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://human-foundation.eu/ oraz w naszych kanałach społecznościowych.

Loading