Wspieraj działania Fundacji Człowiek

Wspieraj działania Fundacji Człowiek

Mateusz Biernat założył Fundację Człowiek w 2015 r., aby wspierać tych wszystkich, którzy, tak jak on kiedyś, borykają się z problemem powrotu do społeczeństwa po doświadczeniu kryzysu psychicznego.

Fundacja „Człowiek” to organizacja, której celem jest działalność na rzecz osób wykluczanych i stygmatyzowanych ze względu na „chorobę psychiczną”. Chcemy w szczególności wyjść naprzeciw ludziom obdarzonym ogromnym, wewnętrznym potencjałem, którzy niestety postrzegani są przez większą część społeczeństwa przez pryzmat nieprawdziwych stereotypów i traktowani są jako ludzie chorzy (w domyśle niebezpieczni, agresywni), a nie zdrowiejący. Ideą Fundacji jest im pomóc, a tym samym zwiększyć ich szanse na powrót do aktywnego i godnego życia w społeczeństwie – do pełnienia ról społecznych, nauki czy pracy.

Zmiana sposobu postrzegania osób po kryzysach psychicznych oraz myślenia o nich to długi proces, wymagający świadomych decyzji i działań oraz połączenia sił – bez tego trudno się spodziewać, że cokolwiek się zmieni. Osoby doświadczone kryzysem, czując się odrzucane, wykluczane, a nierzadko i wyśmiewane, tracą motywację do zmiany swojego życia i przestają rozwijać swój wewnętrzny potencjał, dlatego misją Fundacji jest umożliwiać tymże osobom ich własny rozwój.

Link do oficjalnej zbiórki na stronie pomagam.pl:
https://pomagam.pl/fundacja_czlowiek

Loading