Gdzie po bezpłatną pomoc w kryzysie psychicznym

Gdzie po bezpłatną pomoc w kryzysie psychicznym

Kryzys psychiczny dotyczy każdego z nas. Co czwarty Polak doświadczy go bezpośrednio. Oznacza to, że wszyscy będziemy musieli zmierzyć się z zagadnieniem poszukiwania wsparcia – dla siebie lub dla bliskiej osoby: członka rodziny, kolegi lub koleżanki z pracy, znajomego.

Kryzys może być szansą na zmianę w życiu. Ale przy braku wsparcia, czy to ze względu na długie kolejki i niedostępność w systemie ochrony zdrowia, czy też z powodu wysokich kosztów wizyt prywatnych, może on być początkiem bolesnej, trudnej drogi. Do utraty stabilizacji, wypadnięcia z własnych ról społecznych i zawodowych i niepełnosprawności.

Szczególnie narażone na to są osoby, które z powodu braku szybkiej reakcji na kryzys psychiczny, przeżywają go gwałtownie i trafiają do szpitala. Następnie – po zakończeniu hospitalizacji, nie mogą liczyć na pomoc i po pewnym czasie trafiają znów do szpitala. Doświadczeni kryzysem i ich rodziny znają dobrze to zjawisko. Ma ono nawet nazwę – obrotowe drzwi szpitala psychiatrycznego.

Tymczasem nie musi tak być. W Fundacji Człowiek postanowiliśmy stworzyć mapę wsparcia. To ważne, by pod jednym adresem można było znaleźć namiary na szybką, bezpłatną pomoc. Przekopujemy się przez zawiłości systemu publicznego, projektów lokalnych, finansowanych z różnych programów, krajowych, unijnych etc. Po to, aby użytkownik systemu pomocy psychologiczno-psychiatrycznej lub osoba wspierająca mogli znaleźć to, co najbardziej potrzebne – numer telefonu, adres, informacje praktyczne.

Chcemy, aby mapa była tworzona wspólnie – dla was i z wami. Dlatego postaramy się o to, by strona – wraz z fanpage fundacji – była też miejscem na rzetelne komentarze i wymianę informacji.

Loading